الکتروموتور جمکو سه فاز 355 کیلووات 480 اسب

الکتروموتور جمکو سه فاز 355 کیلووات 480 اسب

الکتروموتور جمکو سه فاز 355 کیلووات 480 اسب


مقایسه محصول